Sök  

Mobila lösningar

Vi kan anpassa er webblösning så ni får era webbsidor i ett mobilt format som passar på de flesta mobiltelefoner, ex. iPhone och Android. Idag sker en stor del av allt surfande via mobiltelefonen och att ha sin hemsida mobiltelefonanpassad blir mer och mer en nödvändighet.

Välj vad som ska mobilanpassas

Ni som redan idag använder vår produkt Readyonet™ som publiceringsverktyg (CMS) till hemsidan kan nu via en smidig extramodul få en mobilanpassad variant av samma webbplats.

Den mobila varianten har egna stilmallar och kan anpassas helt separat från datorversionen. Det går även enkelt att ange vilka sidor som ska visas på mobilen respektive datorskärmen. I stället för att ha två separata webblösningar kan du nu få allt i samma redigeringsmiljö. Uppdaterar du en sida på vanliga varianten så uppdateras den samtidigt på den mobila.

Webbapp kontra nativ app

En fördel med en webbapp eller mobil webblösning kontra en nativ app är att det går enkelt och snabbt att ändra innehållet. Lösningen blir även plattformsoberoende med samma system för alla mobiltelefoner. Dessutom är oftast utvecklingskostnaden lägre.

Responsiv webbplats

Ett alternativ till en särskild mobilanpassad hemsida är att göra hemsidan responsiv. Alltså att den anpassar sig automatiskt till olika skärmbredder. Läs mer om responsiv webbdesign.