Sök  

DFØ (Den norske staten)

DFØ, Direktoratet for økonomistyring) är en myndighet inom norska staten. Tidigare namn var SSØ (Senter for statlig økonomistyring) och etablerades 1 januari 2004. Myndigheten har till uppgift att stödja statlig ekonomisk styrning och förbättra resursutnyttjandet inom området. DFØ levererar ekonomitjänster till ca 70% av de statliga verksamheterna i Norge.

Viaduct har satt upp lösningen Edionet™ Implementation till DFØ för att förenkla införandet av elektronisk kommunikation samt kvalitetssäkra inkommande fakturor och ev felhantering av dessa.

Några ord från Per Martin Jøraholmen på DFØ

- Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har uppdrag från drygt 240 enheter att hantera sina inkommande fakturor från ca 15 000 leverantörer så vi har ett stort jobb att göra!

Kommenteraren kommer ifrån DFØs ansvarige Per Martin Jøraholmen angående beslutet om att alla leverantörer skall skicka e-faktura.

- För att det skall vara möjligt att utföra uppdraget var vi tvungna till att hitta ett verktyg som både kan lagra all nödvändig information samt som stödjer våra processer för införande av e-faktura, säger Per Martin.

- Tillslut fastnade vi för ett verktyg som kallas Edionet och som levereras av ett svenskt företag, Viaduct AB, som har jobbat med införande av elektronisk kommuniktion mellan kunder och leverantörer sedan 90-talet”, fortsätter Per Martin.

- Detta verktyg ger oss möjlighet att lagra all nödvändig information om våra egna enheter samt våra leverantörer. Från verktyget kan vi skicka ut information, frågeformulär för införandet av e-faktura. Dessutom tillåter verktyget att leverantörerna uppdaterar sitt eget grunddata vilket är oerhört viktigt för all kommunikation med dem.

- Slutligen kan vi steg för steg följa införandeprocessen för varje leverantör ända tills implementationen är färdig. Detta ger oss bra underlag för statistik och projektredovisning, avslutar Per Martin.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) använder följande Edionet-verktyg i sitt införandeprojekt:
- Edionet Implementation
- Edionet Communication Survey
- Edionet XML test
- Edionet Information Site

För mer information om Edionet och Viaduct AB kontakta oss här...


Edionet Implementation