Sök  

Klart! POOL-TSPs projekt (2017 CEF Telecom Call – eInvoicing: CEF-TC-2017-3)

Under ett års tid, från 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019 har vi på Viaduct deltagit i ett europeiskt samarbete tillsammans med 9 andra europeiska företag under ledning av Universitetet i Valencia och LMT Group i Spanien.

Projektets syfte har varit att införa en ny europeisk standard (European Norm, Peppol BIS 3.0, Cross Industry Invoice) för elektronisk faktura i våra befintliga lösningar, samt testa lösningen med AS4-kommunikation tillsammans med övriga företag i projektet.

Vi kan konstatera nu när projekttiden är slut att vi har lyckas uppfylla de krav som ställdes i projektet. Våra lösningar är anpassade och vi har genomfört lyckosamma tester med CEF, övriga projektdeltagare och mot OpenPeppol när det gäller AS4-protokollet.
Hela projektet har varit en positiv erfarenhet med bra samarbeten med övriga deltagande företag och kompetent ledning från Spanien, både från Universitetet i Valencia och LMT Group.

Viaducts komponenter för kommunikation i OpenPeppol-nätverket uppfyller sedan en tid tillbaka de krav som European Norm ställer, samt de lagkrav som gäller för fakturering mot offentlig sektor i Europa sedan april 2019.


Läs mer om projektet POOL-TSPs

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the Euroean UnionLMT - Leading Management Technology GroupPOOL-TSPsUniversitat De València