Sök  

EU-projektet AS4EDI

Inom perioden 1 januari 2019 till 1 april 2020 deltar Viaduct i ett europeiskt samarbetsprojekt "AS4EDI", som handlar om att införa det nya kommunikationsprotokollet AS4. Projektet som är delfinansierat av EU genomförs tillsammans med 5 andra PEPPOL-accesspunkter från Belgien, Finland, Nederländerna, Frankrike och England under ledning av Universitetet i Valencia och LMT group.

AS4 kommer successivt att bli standard inom Europa och då ersätta det äldre kommunikationsprotokollet AS2. Nyheter i AS4 är bland annat högre säkerhet med mer avancerad kryptering, samt bättre hantering av bilagor. AS4 möjliggör eDelivery med en standardiserad och bättre kommunikation gällande affärsdokument.

Ett kommunikationsprotokoll som AS4 fungerar som en bärare av något annat, ungefär som ett kuvert. I protokollet finns då regler om hur detta kuvert kan skickas och tas emot på ett korrekt sätt. Innehållet i detta kuvert kan sedan i sin tur vara ett affärsdokument, exempelvis en faktura. Dock vet AS4-protokollet inget om själva innehållet utan fokuserar enbart på själva kommunikationen parter emellan.

Projektet AS4EDI handlar om att verifiera att kommunikationen sker med AS4 och enligt standardiserad profil, dels mot en testmiljö hos CEF (Connecting Europe Facility) som certifierar accesspunkter, dels mot de övriga deltagande accesspunkterna i projektet. Dessa tester är nu påbörjade.

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the Euroean UnionLMT - Leading Management Technology GroupUniversitat De ValènciaLäs mer om projektet på LMT groups hemsida

Detta är Viaducts egna innehåll och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens formella material och åsikter.