Søk  

EHF, BIS

BIS og EHF er navn for meldingsformatet som brukes i PEPPOL.
BIS er navnet på det formatet som er standard i PEPPOL. De fleste medlemslandene nå bruker navnet BIS mens Norge har valgt å kalle BISformat EHF og even gjort visse endringer .

Hvert medlemsland har mulighet til å gjøre mindre lokale justeringer på formater i henhold til lover, forskrifter og krav i landet. I de tilfeller der justeringer er gjort på Bis brukes disse bare i landet, og ikke i handel over landegrensen

I Sverige kallars BIS-formaten for Sve "familien" 2. Innhold / spesifikasjoner er de samme til tross for de forskjellige navn.