Søk  

E-faktura

Konseptet E-faktura brukes i forskjellig ulike sammenhenger, men her definerer vi det som en elektronisk faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

Mange ganger, er bare e-faktura første skrittet for å starte å jobbe med e-handel.

Fordeler med elektronisk faktura


Vid bruk av e-faktura redusert mengden av papir fakturaer og dermed blir e-faktura mer miljøvennlig og ofta en besparing sammenlignet med manuell håndtering. Fremfor alt ved å spare tid og en mer automatisert process. Transaksjonskostnader er som regel lavere enn postkostnadene for papirfakturaer

Bedrifter som sender store mengder fakturaer eller arbeid med mange ulike partnere, kunder og leverandører, har mye å vinne på elektronisk faktura.

Andre formater enn EHF

Elektroniske medlinger som faktura kan hånteras på olika måte og aksesspunkter / EHF er en. Viaducts koncept hånterer EHF bland månge andra meldingsformat slik at vores kunde(leverandører eller kunde) kan sende og motta faktura til sine parter på en måte og Viaduct mottar og sender på olike formater i henhold til krav fra extern part.
Exempel:
- Offenltige virksomheter i Norge (EHF - faktura)
- Offentlige virksomheter med Peppol krav (BIS, SVE2)
- Bedrifter i världen (EHF, BIS, EDIFACT, VDA, specifierte ERP format...)