Søk  

ERP systemer

ERP systemer er programvare som støtter flere av en bedrifts virksomhetsområder, som salg, produksjon, lager, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon, behov for styring og administrasjon. ERP er forkortelse for Enterprise Resource Planning.

Integrasjon med ERP

Ved bruk av elektronisk kommunikasjon med sine kunder og leverandører, vill du ofte integrere dette imed virksomheten for å unngå dobbeltregistreringer.

Viaduct har lang erfaring i integrasjon med forskjellige ERP.