Søk  

Odette

Innenfor bilindusti- brukes i hovedsakelig Odette som EDI-standard for informasjonsutveksling. Formatet er en versjon av EDIFACT(FN standard).

Odette Sverige er et samarbeid rettet mot bilindustrien der medlemmene selv finansiere driften. Gjennom internasjonalt samarbeid utviklas felles standarder for e-Business, automatisk identifisering, logistikk, produktutvikling og datakommunikasjon.

Viaduct er aktiv medlem av Odette Sverige