Søk  

OpenPeppol

Siden 1 september 2012 har non-profit organisasjonen OPENPEPPOL administrert EU:s PEPPOL prosjekt.
Vi i Viaduct er aktive medlemmer av OPENPEPPOL, er aksesspunkt og spesialisereros på kontakter og format av dette konseptet.
OpenPEPPOL er under belgisk lov og har medlemmer fra både offentlig og privat sektor.
Organisasjonen har påtatt seg det fulle ansvaret for forvaltning og utvikling av PEPPOL spesifikasjoner, og ulike tjenester for gjennomføringen av konseptet i Europa.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)
Et prosjekt under EU sitt program for konkurranseevne og innovasjon). Prosjektet gjennomføres i perioden 1. mai 2008 - 31. august 2012 og har som formål å stimulere økt handel over landegrensene i Europa gjennom å standardisere og forenkle elektronisk handel.
Les mer
Om OpenPeppol