Søk  

Hva er PEPPOL?

PEPPOL er forkortelsen for Pan-European Public Procurement Online-og er en løsning for elektroniske innkjøp utformet på europeisk nivå for å gjøre e-handel og e-innkjøp enklere.
PEPPOL-konseptet tilbyr en alternativ løsning for

Felles standarder for ulike meldinger i innkjøpsprosessen slik katalog, ordre og faktura.
Felles tekniske protokoller for elektronisk kommunikasjon
Felles databas som gjør det enkelt å finne samarbeidspartnere som er koblet til PEPPOL
Felles regler for samhandling mellom forretningspartnere og deres respektive operatører
En organisasjon på europeisk nivå med regionale bånd å utvikle, forvalte og støtte rundt PEPPOL


I dagens situasjon er PEPPOL sterkt forankret i Skandinavia, spesielt i Norge, men andre europeiske land innfører dette konseptet én etter én.
Drivkraften er først og fremst fra offentlig sektor og gjennom EU-direktivet ffinnes kravet om at konseptet ska inføres i aktuelle medlemsstaten.

PEPPOL letter innføring av elektronisk kommunikasjon mellom partene, både innenfor den enkelte medlemsstat og mellom parter i ulike land.
PEPPOL forenkler forretningsforhold mellom partene i ulike land.

Siden 1. september er 2012 PEPPOL forvaltes av non-profit organisasjonen OPENPEPPOL. Vi i Viaduct er aktive medlemmer av OPENPEPPOL og en leverandør av Access Punk tjenester, og er spesialisert på tilkoblingsmuligheter og format av dette konseptet.