Søk  

SFTI (Single Face To Industry)

SFTI er et felles prosjekt i regi av det svenske Kommuner og Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) og Kammarkollegiet. Tanken är att främja förutsättningarna för elektronisk handel och skapa kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna. Inriktningen är öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry).

EDI og elektroniske meldinger
I utgangspunktet SFTI standard bygget opp av EDI (Electronic Data Interchange ), dvs elektroniske meldinger i en strukturert form. SFTI inkluderer meldinger i XML-format, for eksempel Svefaktura Sveorder.

Les mer om SFTI