Søk  

Svefaktura

SFTI rekommenderar sedan 2004 standarden Svefaktura för enkla e-fakturor. Anslutningsprocesser mellan köpare och säljare ska vara så smidiga och enkla som möjligt. För statliga myndigheter är även Svefaktura bestämd som standard för e-faktura sedan 2007.

Exempel på Svefaktura. Källa: ESV.

EDI-metod i XML

Rent tekniskt är en Svefaktura i grunden en EDI-metod formaterad i ett XML-format (eXtensive Mark-up Language).

Ännu mer specifikt baseras det på varianten ebXML, där "eb" står för electronic business eller kortfattat e-business.

Förutom ebXML bygger även Svefakturan i grunden på en delmängd och anpassning av Universal Business Language (UBL) från det internationella konsortiet OASIS.

Viaduct hanterar Svefaktura

Viaducts koncept Edionet har väl utbyggt stöd för e-fakturering, även för att hantera formatet Svefaktura.

För- och nackdelar med Svefaktura

Det finns även begränsningar med Svefakturans format. Det innehåller exempelvis inte fält för branschspecifik information. Istället används fria textfält för att definiera detta.

Fördelarna är att det är lättare att komma igång eftersom köpare och säljare inte behöver etablera avancerade avtal innan användning. På grund av fritextfälten skapar Svefakturan också flexibilitet att kunna användas i många olika områden.

Nackdelar är att ostrukturerad information kan vara svår att använda i processer som sker på automatik. Därför är det viktigt att organisationen använder väl fungerande system för elektronisk fakturahantering.

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Ett beslut som är taget är att svenska statliga myndigheter ska hantera fakturor elektroniskt från och med 1 juli 2008. Ett uppdrag som Viaduct har haft är att förse Ekonomistyrningsverket (ESV) med lämpliga verktyg för införandet. I detta fall används lösningen Edionet Implementation. Även Ekonomistyrningsverket står bakom Svefaktura.

Läs mer om Svefaktura hos SFTI