Søk  

Rekarne Finansutveckling AB

I flere år har vi i Viaduct samarbeidet med Sparbanken Rekarne om utvikling av administrative løsninger for banken..
Dette samarbeidet har resultert i at Sparbanken Rekarne og Viaduct har dannet et felles selskap, Rekarne Finansutveckling.

Selskapet selger administrative løsninger til finanssektoren .

CEO för Rekarne Finansutveckling er Kalle Sandberg og tsm ham sitter Mats Bengtsson, Lotta Andersson, Tom Hansen, Pontus Lindén og Ann Nyström med i selskapets styre.