Sök  

Kick off i POOL TSP:s projektet i Valencia

LMT Group arrangerade Kick off i det europeiska projektet POOL TSP:s for samtliga deltagande företag 24-25 juli
I slutet av Juli deltog vi på Viaduct i den formella uppstarten av POOL TSP:s projektet som har till uppgift att införa den nya europiska standardarden "European Norm" i sina befintliga lösningar för e-faktura.

Två bra dagar med mycket information som är nödvändig för ett lyckat projekt.

Under projektets gång kommer Viaducts lösningar att innehålla den nya BIS 3 och CII Europa standarden för faktura samtidigit som Viaducts Accesspunkt kommer att kompletteras med AS4 kommunikation.

Hela projektet kommer att genomgå tester enligt krav från European Commisson.

Se mer information på projektets gemensamma hemsida Pool TSPs