Sök  

E-faktura via PEPPOL till offentlig sektor, ny lag från 1 april 2019

Den nya lagen påverkar över 200 000 leverantörer till offentlig sektor.

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.
Samtidigt som detta krav börjar gälla så kommer även en ny europeisk standard (PEPPOL BIS Billing 3.0) att etableras i Sverige under 2018. Den kommer att gälla i hela Europa från april 2019 med undantag för Norge som har som krav redan från 1 januari 2019.

Ett viktigt förtydligande är att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor, inte räknas som e-fakturor och kan således inte följa de nya lagkraven.

Lagen innebär inte heller bara att företag måste kunna skicka e-fakturor till de offentliga instanserna, utan även att organisationerna i sin tur kan ta emot e-fakturor.

Viaduct deltar i ett Europeiskt projekt som kallas POOL-TSP. Det är initierat av Europa-kommissionen och innefattar anpassning av lösningar till ovannämnda krav och lagar.

Är ni redo för PEPPOL?

Viaduct har lösningar både för organisationer inom offentlig sektor och de leverantörer som gör affärer med dessa organisationer. Vi är en certifierad accesspunkt för PEPPOL och hanterar lagkravet om e-faktura.

Kontakta Viaduct för mer information