Sök  

Samarbeten initierade av Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen stöttar flera olika aktiviteter för att öka digitaliseringen hos medlemsländerna. Inom vårt fokusområde, elektronisk kommunikation, finns möjligheter att söka stöd för bland annat att implementera e-Identifikation, kommunikation(AS4), meddelandeformat.
Vi på Viaduct är ett av 10 företag som som samverkar i detta projekt, under ledning av spanska LMT Group och i samarbete med universitetet i Valencia. Dessa företag är från Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna, Danmark, Irland, Island och Italien.

Projektet som kallas POOL-TSPs och går under benämningen 2017 CEF Telecom Call – eInvoicing (CEF-TC-2017-3), har som mål att hjälpa de deltagande företagen att implementera European Standard (EN) i befintliga lösningar för elektronisk fakturering.
Detta innebär att våra lösningar kommer att kunna hantera fakturor på formaten Peppol BIS Billing 3.0 och Cross Industry Invoice samt kunna skicka dessa via AS4-protokollet.

Läs mer om projektet POOL TSP

Förutom POOL-TSP-projektet har vi startat arbetet med att implementera AS4 och att sätta upp en SMP i ett separat projekt, AS4EU.

OpenPeppol

Sedan flera år tillbaka är Viaduct AB medlemmar av OpenPeppol, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för enklare elektronisk kommunikation mellan offentlig sektor och företag i olika länder.
OpenPeppol var från början ett projekt som initierades av EU och som i dag arbetar med att ta fram standarder för meddelandeformat och kommunikation, som kan användas för att enklare och snabbare komma igång. OpenPeppol samarbetar med Europakommissionen och följer bland annat Kommissionens direktiv angående elektronisk faktura samt AS4 kommunikation.

Läs mer om OpenPeppol