Sök  

Personuppgiftspolicy - Viaduct AB

Allmänt

Viaduct AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) har med denna policy för avsikt att beskriva hur vi samlar in personuppgifter samt hur vi på ett transparent sätt kan klargöra för våra kunder samt eventuella myndigheter om den insamling av personuppgifter som sker på företaget. Vi samlar in data samt personuppgifter med avsikt att förenkla kommunikationen med våra kunder samt finnas som stöd i framtida dialoger med dem. Viaduct AB kommer att behålla personuppgifter för kontaktändamål endast under de nödvändiga tidsspannen som uppgifterna behövs och att säkert radera all information som vi anser är förlegad eller som inte är nödvändig för oss eller vår kontakt med våra tidigare, befintliga samt framtida kunder.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt IP nummer om dessa kan härledas till en fysisk person.

Personuppgiftsansvar

Viaduct AB tar fullt ansvar för de insamlingar vi gör av personuppgifter för företagets räkning. Det övergripande ansvaret är alltid Viaduct AB:s med undantag på de insamlingar som sker hos våra kunder där Viaduct AB endast agerar som molntjänst eller tillhandahåller plattformar och tjänster för våra kunders produkter (Ex. hemsidor, intranät, webshoppar samt kommunikationsplattformar).

Uppgifterna som samlas in

Viaduct AB avser att endast samla in data relevant för vår verksamhet och allt som våra kunder anser är relevant för deras kommunikation samt tjänster gentemot oss. De uppgifter vi anser är relevanta och nödvändiga i vår dagliga verksamhet är; namn, arbetstitel, telefonnummer och e-postadresser. All annan information är ej relevant och kommer inte att samlas in. I våra system kan referenser till IP adresser förekomma men dessa är endast i affärssyften och kommer inte att vara en del av den insamling vi gör då dessa är irrelevanta i vår kontakt med våra kunder.

Dela uppgifter eller data

Viaduct delar inte ut den insamlade informationen till någon tredje part med undantag där myndigheter som har laglig rätt att begära ut informationen. Vi vidhåller en strikt linje med säkerhet för att säkerställa att den information som har insamlats inte förloras.

Lagkrav

Viaduct AB behandlar och sparar personuppgifter enligt gällande lagar och regler och kan komma att spara uppgifterna för att möta de krav som ställs.

Lagringstider

Vi lagrar uppgifterna så länge vi har avtal med kunderna samt i de fall då vi har kontakt med företag som ska komma att bli kunder. När avtal avslutas, raderas all data som refererar till privatpersoner på de företagen samt alla referenser till våra kontaktpersoner på de företagen.