Sök  

DFØ (Den norske staten)

DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) är en myndighet inom norska staten som etablerades 1 januari 2004. Myndigheten har till uppgift att stödja statlig ekonomisk styrning och förbättra resursutnyttjandet inom området. DFØ levererar ekonomitjänster till merparten av de statliga verksamheterna i Norge.

Viaduct har haft en affärsrelation med DFØ sedan 2008. Viaduct har levererat effektiva lösningar för OnBoarding (leverantörsanslutning) samt en lösning för att kvalitetssäkra inkommande fakturor. Denna lösning identifierar både innehållsfel och tekniska fel, samt informerar avsändaren om dessa fel med instruktion och önskemål om hur DFØ önskar att framtida fakturor skall se ut.
Där det är möjligt rättar lösningen - utifrån ett av DFØ uppsatt regelverk - automatiskt innehållsfel och minskar därmed antalet fakturor som fastnar i ekonomisystemen för manuell hantering.

Under sommaren 2020 skrev parterna nytt avtal för de kommande åren
DFØ om samarbetet med Viaduct:


Norska staten har två olika system från Viaduct. Det ena är en leverantörsaktiveringsportal Edionet och den andra en speciell utgåva av Edionet som kontrollerar elektroniska fakturor.

Våra inkommande fakturor läses in i Edionet och om felaktigheter finns i fakturan analyseras de av systemet och returneras till leverantören med information om vad som är fel och en begäran om ny faktura.

Systemet sparar mycket tid för oss. Nu har vi bra kontroll på våra elektroniska fakturor och kan se allt via rapporter från vårt ekonomisystem.

Vi får in cirka 1 miljon fakturor om året så det är mycket som sker i den portalen. Därför är det viktigt att vi har ett väl fungerande och hanterbart system. Viaduct övervakar och ser till att allt fungerar och är snabba på att hjälpa till när något går fel.
Vi är mycket nöjda med Viaduct!

/Tidigare ansvarige Per Martin Jøraholmen, Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Norska staten

Lång histiorik tillsammans med DFØ

Samarbetet mellan DFØ och Viaduct inleddes när norska staten bestämde sig för att införa elektronisk faktura mot sina utfärdare. Då ett stort antal parter skulle kontaktas med samma information och likartad information krävas tillbaka valde DFØ Viaducts verktyg, Edionet Implementation för arbetet.

När norska staten och de privata aktörerna i Norge bestämde sig för att införa Peppol teknologin med accesspunkter för kommunikation och formatet Bis/EHF accelererade uppsättningen av inkommande fakturor och DFØs behov av tjänster ändrades.
Med det administrativa kontaktverktyget Edionet Implementation som grund kompletterades verktyget med kontroller av inkommande fakturor. Tekniska fel och innehållsfel kan sedan rapporteras till både utfärdare och mottagare med information om specifika fel och hur dessa skall åtgärdas.

Kopplad till funktionerna är sedan rapporter per DFØ enhet/koncern samt även per utfärdare.
Statistik på både övergripande nivå och detaljnivå kan enkelt plockas fram.

Filformatet som DFØ accepterar för inkommande fakturor är Peppol-formatet Bis/EHF.

För mer information om Edionet och Viaduct AB kontakta oss här

Kunduppdrag