Sök  
Automatisk rättning av felaktiga affärsdokument

Automatisk rättning av digitala dokument

Att hantera affärsdokument som innehåller felaktigheter och som har kommit in digitalt till organisationen kan vara en tidskrävande process med mycket manuellt arbete. Men det finns lösningar – Viaducts tjänst för dokumentvalidering gör jobbet åt er.
Hur många elektroniska dokument hanterar ni manuellt innan de kan läsas in till era affärssystem? Och hur lång tid tar det att hantera felaktig data - inklusive att informera parten som skickade den felaktiga informationen? Någonstans mellan 15 till 30 minuter per dokument är det svar vi oftast får. Multiplicera med antalet manuellt hanterade dokument och aktuell timkostnad för att utföra jobbet, så kan tidsåtgången snabbt skena iväg och kostnaderna bli höga.
Med vår lösning för automatisk dokumentvalidering effektiviseras administrationen. Den ger er er bättre kontroll över informationsflöden och förbättrar relationen med affärspartners. Tjänsten hanterar tekniska fel för både in- och utgående trafik, automatisk rättning av innehållsfel, erbjuder unika regler för olika interna och externa parter samt funktionalitet för att automatiskt informera avsändaren om felaktigheter påträffas i avsända dokument. Detta leder till en förbättrad process för den elektroniska affärskommunikationen och reducerade framtida störningar.

Om dokumentvalidering i korthet

Tjänsten tillhandahåller verktyg och arbetssätt för att kvalitetssäkra och förädla in- och utgående meddelanden och information vid elektronisk kommunikation, samt att informera handelsparter om avvikelser och hur dessa kan undvikas i framtiden.

  • Genom att validera och i vissa fall rätta information i elektroniska meddelanden skapas förutsättningar för att minska den manuella hanteringen av felärenden samt underlag för den efterföljande dialogen med handelsparter.
  • Skapar underlag för analys och förbättring av arbetssätt och processer genom statistikinsamling och utvärdering av insamlad information.
  • Hanterar olika typer av elektroniska** meddelanden och format i både in och utgående riktning.
  • Kan integreras och utbyta information med inblandade VAN / APs* samt licenstagarens ERP-system för uppföljning och spårning.
  • Är oberoende av leverantör för VAN / AP* och kan implementeras där två parter byter information elektroniskt.

Viaduct erbjuder lösningar och processer till företag och verksamheter för automatisering och digitalisering som passar de flesta affärsflöden.


* VAN = knytpunkt för bearbetning och mottag, sändning av elektroniska dokument. AP = Access Point, knytpunkt för mottagning och sändning av elektroniska dokument, i första hand enligt Peppolkonceptet.
** Tjänsten kan även hantera inskannade dokument som tas in på ett strukturerat format.

Vi hjälper dig att lyckas!

Kontakta oss idag så återkommer vi så snabbt vi kan!
E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras under en begränsad tid enligt GDPR.


Ange säkerhetskoden som visas till höger

Räkna på er kostnad

Vad kostar er hantering av affärsdokument?

Antal år (period)
Dokument per år
Timtaxa för anställd
Tid (min) per dokument
Extrakostnad per dokument
Årskostnad
Total kostnad för hela perioden
Kostnad per dokument