Sök  

Ahlsell webbEDI-portal med enkelhet och struktur

När en stor aktör som Ahlsell med väletablerad EDI för leverantörer vill utöka och förbättra sig ytterligare i ett steg på sin digitaliseringsresa fick Viaduct frågan om att leverera både teknisk lösning och bidra med kompetensförsörjning i processen.

Tätt samarbete kring lösningsalternativ

Ahlsell kontaktade Viaduct med frågeställningen ”hur kan vi skapa förutsättningar för EDI med våra mindre digitaliserade leverantörer?”. På Viaduct pratar vi ofta om att ”fånga in svansen” av motparter/leverantörer genom att erbjuda dem att kommunicera digitalt trots avsaknad av EDI / elektronisk affärskommunikation. Det handlar ibland om att erbjuda ett alternativ som inte kräver en investering av en ny teknisk lösning. Hur går det till och vilka möjligheter finns som gör det kostnadseffektivt?

Tillsammans med Ahlsell kom vi gemensamt fram till att möjligheterna att få in digital kommunikation på önskat sätt var att erbjuda en molnlösning där kommunikationen tas vidare in till Ahlsells affärssystem, detta genom att etablera en portallösning för webb-EDI. Tack vare den nya lösningen loggar leverantörerna själva in och svarar på de leveransspecifika aktiviteter som behövs för att i förlängningen kunna leverera sina produkter till sin kund Ahlsell.

”För Ahlsell är det nödvändigt att skapa rätt förutsättningar för merparten av våra leverantörer att arbeta och kommunicera digitalt med oss. Vi har samtidigt förståelse för att alla våra leverantörer inte har viljan eller möjligheterna att sätta upp ny teknisk lösning om de enbart kommer nyttja den med oss på Ahlsell. Här behövde vi överbygga det gap som fanns mellan oss och våra leverantörer samt förstärka vår affärsrelation på ett tydligt och pragmatiskt sätt” – Klara Lindeberg, EDI-koordinator på Ahlsell Sverige.

Det rätta verktyget för att lyckas med onboarding

Viaduct har även stöttat Ahlsell med onboardning-arbetet i att få in leverantörerna i portallösningen och komma igång med användningen, vilket i sig är något som ofta tar mycket tid men som samtidigt är av yttersta vikt i samband med införandet. Vi har med åren erfarit att om en ny teknisk lösning som en webbEDI-portal ska införas så krävs det ett onboarding-verktyg för att säkerställa en smidig process kring införande av alla handelsparter. Onboarding-verktyget minskar risken för att informationsinsamling och arbetssätt ska bli ostrukturerade och administrativt betungande, något som annars kan resultera i att användandegraden och behovet av att ha ordning och reda hamnar för långt ner bland prioriteringarna. Viaducts verktyg Implementation blev lösningen för att säkerställa att ha överblick och kontroll över alla de handelsparter som ska nyttja den nya lösningen. Gradvis har Viaducts erfarna implementatörer lotsat och lärt upp Ahlsell att själva kunna ta över och driva vidare arbetet på egen hand.

Effektivt samarbete och kommunikation

Alla inblandade på Ahlsell har varit otroligt engagerade och haft en stark vilja att uppnå eftersträvad förbättring. En viktig del är förståelsen för vad förändringen kommer bidra med och vilka påtagliga effektiviseringar, både arbetsmässigt och ekonomiskt, som projektet kommer att medföra för Ahlsell. Att samtidigt ge förtroendet till Viaduct med vår långa erfarenhet och lita på att vårt högsta mål är att projektet ska lyckas har verkligen banat väg för en smidig och förtroendeskapande framdrift.

”Viljan att uppnå förändring hos Ahlsell har verkligen varit en hörnsten i hur smidigt arbetet har fortlöpt. Genom tät dialog och förtroende har projektet och uppnått resultat varit ett mycket bra exempel på hur Viaduct tillsammans med vår kund skapat en förändring verkligen gjort avtryck – På riktigt!” – Theresa Boy Ekström, Projektledare och förvaltningschef på Viaduct AB.

Framgångsfaktorer

• Tydlig kommunikation och förväntningar
• Tillit i framdriften och gott samarbete
• Rätt verktyg/tjänster – WebbEDI-portal, Implementation™ och rätt expertis vid onboarding

Om Ahlsell Sverige

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Vi omsätter cirka 33 miljarder SEK och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland. Med drygt 5 700 medarbetare, 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

www.ahlsell.se