Sök  

Scania

Scania kräver av sina leverantörer att de hanterar elektronisk affärskommunikation, helst hela affärsflödet. För de leverantörer som inte har en egen EDI-lösning erbjuds Viaducts verktyg Edionet™ Supplier som en Web-EDI-lösning.Samarbetet med Viaduct gäller globalt för alla Scania-enheter och deras leverantörer som finns över hela världen.

I Scanias lösning hanteras hela flödet från leveransplan till leveransavisering, utskrift av godsflaggor och fakturering. Leverantörerna använder Edionet™ regelbundet i det löpande arbetet och har dagliga leveranser.

Tomas Berg på Scania berättar själv om samarbetet med Viaduct:


Viaduct är vår leverantör för systemet web-EDI sedan 5-6 år tillbaka. Vårt senaste köp är EDI-implementation för att kommunicera med våra leverantörer i Europa. Vi har ett hundratal leverantörer och via EDI kan vi hålla reda på i vilken fas vi befinner oss med dem.

Samarbetet med Viaduct är jättebra och vi har en väldigt bra dialog med dem. De har varit aktiva i vårt processarbete med implementeringen. Vi har lätt att få gehör för våra önskemål och förändringar i systemet och de är snabba på att ta supportärenden.

Allt fungerar hur bra som helst!

Tomas Berg - Scania