Sök  

Hållbarhet

FN:s medlemsländer tog 2015 fram en agenda med 17 globala mål. I stora drag handlar det om att uppnå fyra stora saker till år 2030 - att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen.

Läs mer om de Globala målen

Viaducts hållbarhetspolicy

Av de 17 mål som FN har tagit fram så har vi på Viaduct valt ut några där vi kan bidra till ett bättre samhälle och en trevligare miljö både i ett lokalt och globalt perspektiv.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Vi tillgängliggör god sjukvård för alla anställda på Viaduct genom bra sjukförsäkringar. Vi har också genom åren skänkt pengar till cancerforskning och olika organisationer som kämpar för ett hälsosammare samhälle. På Viaduct har vi även ett aktivitetsrum med bland annat pingisbord, vi har friskvårdsbidrag, samt flextid som förenklar vardagen för våra anställda. Vi har också en arbetsmiljöansvarig på företaget som med en stående punkt på veckomöten kan samla in synpunkter på förbättringar.

Mål 4 - God utbildning för alla

Alla våra medarbetare ges kontinuerligt möjlighet till kompetensutveckling, antingen i egen regi, eller i samarbete med exempelvis kommun och högskola. Viaduct har även deltagit i projekt där vi har varit ute i grundskolor och introducerat programmering för skolelever. Genom åren har vi också haft många projekt och samarbeten ihop med högskolan och Arbetsförmedlingen.

Mål 5 - Jämställdhet

Hos Viaduct är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet. Det är även en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling i samhället. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Viaduct har idag 50% män och 50% kvinnor i styrelsen. Företaget leds även av en kvinna i en annars relativt mansdominerad bransch.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Viaduct har genom åren jobbat aktivt med delmål 8.6, att främja ungas anställning, utbildning och praktik. Vi har haft både personer på praktikplatser och examensarbeten från högskolor och universitet. Flera av dessa personer har också senare blivit anställda på företaget.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Viaduct har genom åren jobbat med att förenkla teknik som tidigare bara varit möjlig att använda för större företag. Idag kan även små företag kommunicera med stora företag på samma villkor bara genom en vanlig dator och webbläsare. Inga avancerade kostsamma system behövs. Det möjliggör att tekniken blir tillgänglig för alla.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Hos oss är "respekt" ett viktigt ord. Här kan man som anställd både vara ung eller gammal, man eller kvinna, nysvensk eller ursvensk, förälder eller inte förälder. Vi respekterar varandra oavsett och vill att det ska kännas både familjärt och personligt. Vi vill att alla syns och och att allas insatser räknas.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Eftersom vår affärsidé är att digitalisera affärsdokument och effektivisera kommunikationen mellan kunder och leverantörer så jobbar både vi och våra kunder med mål 12 varje dag. Våra lösningar gör att exempelvis stora mängder pappersfakturor kan ersättas med digitala. Detta är bra för miljön!

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

I dagens samhälle är vi mer än någonsin ihopkopplade med folk runt om i hela världen. FN:s mål 17 kan bara förverkligas med globalt samarbete och partnerskap. Viaducts lösningar används av organisationer och företag runt om i hela världen. Varje dag sker mängder av transaktioner och kommunikation mellan företag. Tack vare våra digitala lösningar kan exempelvis en leverantör skicka en faktura till en kund på andra sidan jorden inom bråkdelen av en sekund. Enkelheten, säkerheten och den låga miljöpåverkan gör att broar byggs istället för rivs. Viaduct jobbar också aktivt inom en rad EU-projekt där vi uppnår delmål 17.6 genom att samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation.

De 17 hållbarhetsmålen