Sök  

Eskilstuna Kommun

Eskilstuna kommun har sedan länge arbetat mycket aktivt med att försöka förenkla och förbättra sitt arbete med leverantörer genom att använda elektronisk affärskommunikation. Man ser stor nytta när kommunikation är etablerad men tyvärr är det ofta en ganska stor process att få alla förutsättningar på plats hos både leverantören och hos kommunen.

Ansvariga på Eskilstuna kommun insåg ganska snart att det är ett tids- och informationskrävande arbete som pågår under lång kalendertid vilket gör det svårt att administrera effektivt.För att därför förenkla införandet av e-faktura och e-handel valde de Viaducts lösning Edionet™ Implementation. Där kan de skicka ut enkäter till sina leverantörer där de både lämnar och samlar in nödvändig information, och sparar då tid i form av minskad administration. När leverantörerna svarar på enkäterna får kommunen också all data lagrad på ett och samma ställe och kan använda den som ett arkiv.

Kunduppdrag