Sök  

GE Healthcare

GE Healthcare utvecklar konfigurerbara medicintekniska instrument för bl a proteinseparation. Viaduct har drivit och medverkat i flera förändringsprojekt på GE Healthcare för att lägga upp anskaffnings- och lagerstrategier för inköp och produktion samt beordringsmodeller för produkter och komponenter.

I dagens samarbete (hösten 2016) fungerar Viaduct som bollplank åt GE i EDI-frågor och där jobbar vi med en stor del av GE's EDI-uppkopplade leverantörer. Viaduct är inte delaktiga i utrullningen av nya EDI-miljön som GE sköter på egen hand, utan är alltså experter på leverantörernas sida.
När GE Healthcare 2009 beslutade att starta med elektronisk kommunikation mot sina leverantörer var det viktigt att effektivt kunna genomföra detta projekt med befintlig linjepersonal. För detta valde de Edionet™ Implementation & Edionet™ Information Site.

Effektivt införande av elektronisk kommunikation på GE Healthcare

- 30 leverantörer igång med elektronisk kommunikation inom 6 månader
- 30% av inköpsvärdet kommuniceras elektroniskt inom 6 månader
- Full överblick och kontroll på implementationsprojektet


Redan 2009 drev GE Healthcare i Umeå ett LEAN-projekt för att effektivisera sitt inköp och sin logistik för inkommande material till sin taktade produktionslina. Viktigaste delen i detta projekt var att implementera elektronisk kommunikation med leverantörerna och att informera dem om det nya arbetssättet.

För att på ett effektivt sätt genomföra detta projekt med befintlig linjepersonal satte man verktyg & rutiner på plats för att snabbt och enkelt kunna:
  • Kontakta nya leverantörer i prioriterad ordning
  • Följa kommunikationen med leverantören steg för steg
  • Informera samtliga intressenter: leverantören, inköparen, materialstyraren, teknisk kontakt, projektansvarig
  • Ha överblick över aktuell status på projektet

För att få leverantörerna med sig i detta projekt så startade man projektet med att bjuda in samtliga leverantörer som man avsåg kontakta första året till en leverantörsdag i Umeå i syfte att informera om projektet samt att ge utrymme för leverantörernas frågor.

Resultaten är mycket goda, efter 6 månader har man uppnått följande:
  • 30 leverantörer igång och samarbetar elektroniskt
  • 30 % av inköpsvärdet kommuniceras elektroniskt

Leverantörerna är överlag mycket positiva till projektet och stöder de gemensamma målen. Projektet kan följas på alla nivåer, från management till alla de
som har del i projektet. Kommunikationslogg med samtliga leverantörer finns tillgänglig och nästa steg för varje leverantör kan utläsas i den projektgemensamma portalen.

Som partner i detta projekt valde GE Healthcare Viaduct AB


Följande tjänster och verktyg har Viaduct bidragit med:
- Supply Chain Management, genomgång av verksamhetsprocesser, förslag till
förbättringar
- Kompetens inom elektronisk kommunikation (EDI, standards, webbaserade
lösningar)
- Projektledning, införande av elektronisk kommunikation
- Edionet™ Customer, verktyg för elektronisk kommunikation (EK) med leverantörer
- Edionet™ Implementation, administration av införande av EK med leverantörer
- Edionet™ Information, för att informera leverantörer om projektet
- Edionet™ Supplier, verktyg för leverantörer för EK med GE och andra kunder.
För information om GE Healthcare och deras projekt kontakta Fredrik Jonsson,
fredrik.jonsson@ge.com

GE Healthcare Lean project

Ett lyckat LEAN-projekt på GE Healthcare som Viaduct har varit delaktiga i är projektet att effektivisera inköp och logistik för inkommande material till deras taktade produktionslina. En viktig del i detta projekt var informationen till leverantörerna för att snabbt kunna anpassa sig till variationer i produktionstakt.