Sök  
Ansluta en stor mängd leverantörer!

Anslutning av leverantörer

Informationsmängden har blivit ohanterbar, excel-arken för många och e-postkonversationen utspridd lokalt hos var och en, vilket gör att allt arbete är tungrott och ineffektivt. Känner du igen dig?
För att kunna fortsätta att ta in nya leverantörer känner ni att ni är tvungna att hitta verktyg för att lagra all information, både grunddata, teknisk information och e-post. Det är också viktigt att verktyget stödjer er arbetsprocess för kontakter med samtliga parter. Då kommer ni ha stor hjälp av Viaduct och vårt verktyg webb-baserade Edionet™ Implementation.

Viaduct har 15 års erfarenhet av EDI och uppsättning av relationer mellan kunder och leverantörer. Vi har verktyg som stödjer arbete av denna typ och redan efter ett par månaders användning brukar våra kunder känna att arbetssituationen har förbättras avsevärt

Vårt verktyg Edionet™ Implementation hjälper er att:

  • Ha all information om leverantörer samlad på ett ställe och tillgänglig för alla inom projektet som arbetar där det finns en internetförbindelse
  • Ha all e-post samlad på ett ställe
  • Skicka ut standardiserad e-post, dokumentation och frågeformulär till inblandade parter
  • Följa införandeprocessen för era leverantörer och övervaka var i processen de befinner sig
  • Se till att leverantörerna kan verifiera och komplettera sin egen information
  • Presentera statistik och sammanställningar för delar eller hela införandeprojekt

Vi hjälper dig att lyckas!

Kontakta oss idag så återkommer vi så snabbt vi kan!
E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras under en begränsad tid enligt GDPR.


Ange säkerhetskoden som visas till höger