Sök  

Kommunicera alla affärsflöden digitalt - både med kunder och leverantörer

Vilka fördelar kan EDI (elektronisk affärskommunikation) bidra med i er verksamhet? Vi har flertalet välkända referenser som kan vittna om att listan av positiva effekter kan göras lång tack vare mångsidighet och flexibilitet. Våra molnbaserade lösningar skapar förutsättningar för de flesta typer av kommunikation, oavsett om det är med kunder eller leverantörer - Viaduct hjälper er komma i gång på ett effektivt och skalbart vis på er resa mot ökad digitalisering.


Automation

Viaduct automatiserar och effektiviserar era manuella och administrativa affärsprocesser genom elektronisk affärskommunikation (EDI) och smarta e-handelslösningar mot kunder och leverantörer. Med hjälp av vår molntjänst för affärskommunikation, Edionet™, kan ni bland annat digitalisera er e-handelsprocess, validera och rätta affärsdokument samt säkerställa att även era kunder eller leverantörer som inte är digitaliserade får möjlighet till digital kommunikation.


Hur går det till?


1. Kommunikation med motparter - kunder eller leverantörer?

Allt eftersom affärerna utvecklas och verksamheter växer är det förr eller senare ofrånkomligt att man måste utveckla sina arbetsprocesser och digitalisera delar av verksamheten. Var man väljer att starta denna förändring varierar brett allt utifrån de behov som prioriteras högst. Ni måste bibehålla er konkurrenskraft och visa att ni är relevanta för marknaden. Kom ihåg att vikta era prioriteringar väl och lägga krut på de områden som ger er hög avkastning på er investering. Lika viktigt blir det att rationalisera administrativa och monotona arbetsuppgifter för att lyfta er verksamhet och säkerställa att tid nyttjas till sådant som faktiskt berör kärnfrågor i verksamheten.

Är det ett eget val att börja med EDI eller blir ni "påtvingade" EDI av en motpart? Bland våra kunder så är det 50/50 i fördelning kring varför man startar med EDI. Med tiden har de allra flesta en sak gemensamt - insikt och förståelse i alla fördelar EDI medför både på kort och lång sikt, tack vare möjligheterna att bygga på lösningen och kommunikationen stegvis. Genom detta kan en kontinuerlig förbättring och effektivisering tillgodoses EDI-lösningen.




2. Vilka meddelanden behöver ni kommunicera?

Alla företag har olika behov, men övergripande finns vanligtvis fem vanliga meddelandeflöden; leveransplan, order, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura. EDI-lösningen går att konfigurera efter era behov och även per motpart. Lika så kan lösningen gradvis byggas på med fler flöden över tid om behovet förändras.


3. Hur mycket kostar er administration och manuella hantering idag?

Hur stora är era kostnader för manuell hantering av elektronisk affärskommunikation? Har ni även mycket fel att hantera för att jobbet matas in manuellt? Ett vanligt scenario som vi hör om är att en eller flera personer spenderar ett antal timmar dagligen med order, ordersvar eller fakturahantering, något som kan göras betydligt smidigare genom EDI-hantering. En av fördelarna med EDI är att informationen som skickas är strukturerad och uppsatt efter specifika krav och behov. Andelen fel är näst intill obefintlig i jämförelse med manuellt hanterad information vilket gör att det går att spara mycket tid på minskad felhantering i era meddelandeflöden. Testa vår kalkylator längre ner och räkna ut hur mycket kostnad ni lägger på er manuella hantering idag.


4. Hur stor och omfattande är er trafik för kommunikation?

Naturligtvis kan det variera hur många transaktioner ni har med kunder och leverantörer. Det kan röra sig mellan allt från en handfull transaktioner till en specifik motpart till hundratals transaktioner varje dag/vecka. EDI kan definitivt komma till nytt oavsett omfattning, men viktigt är att i ett första steg undersöka vilka motparter ni kan kommunicera med. Desto fler motparter och högre antal transaktioner desto snabbare kan investeringen räknas hem.


5. Vilka möjligheter finns att integrera lösningen affärssystem?

EDI i molnet ger er valfriheten att antingen arbeta i ett webbgränssnitt eller välja att integrera lösningen med ert affärssystem. Fördelar finns för båda alternativen och det ena sättet utesluter inte det andra. Vissa funktioner kan man med fördel skötas i webbgränssnittet, exempelvis hantering av inkomna leveransplaner, när översyn av dessa är gjord kan import av information och data göras till affärssystemet. En annan funktion som hanteras i webbgränssnittet är packningsinstruktioner och utskrifter av kundunika godsflaggor. I de flesta fall är det en smaksak vilket gränssnitt man föredrar att arbeta i, men det enklaste och snabbaste sättet att komma i gång är i ett vårt lättskötta webbgränssnitt. I ett senare skede kan lösningen integreras med er verksamhets affärssystem.


6. Var ska ni börja?

För den oinvigde kan EDI lätt uppfattas som något diffust, krångligt och övermäktigt. Det är inte helt enkelt att starta på egen hand även om man har en omfattande IT-avdelning. Området EDI blir ganska snabbt snårigt och att bygga egna format och tolka kommunikationsstandarder tenderar snabbt att dra i väg med hänsyn till både tid och komplexitet. Lyckligtvis finns det hjälp att få - skaffa en EDI-avdelning på distans. Då blir det både enkelt och smidigt att komma igång.


Läs mer om våra tjänster här!



Om Viaduct

Med begrepp som EDI, PEPPOL, e-faktura, webbshop och elektronisk handel känner vi oss trygga. Vi på Viaduct är experter på elektronisk affärskommunikation och har sedan början på 90-talet arbetat med det mot stora kunder som Volvo CE, Scania, Bombardier, GE Healthcare samt flertalet av deras underleverantörer. Oavsett om ni idag är ett mindre eller större företag som vill införa elektronisk affärskommunikation så har vi en lösning för er.

Räkna på er kostnad!

Vad kostar er manuella hantering av affärsdokument?

Antal år (period)
Dokument per år
Timtaxa för anställd
Tid (min) per dokument
Extrakostnad per dokument
Årskostnad
Total kostnad för hela perioden
Kostnad per dokument