Sök  

Fördelarna med EDI i "molnet"

Vi får ofta frågan: ”Hur snabbt kan vi komma i gång med EDI? Vi är i slutförhandlingarna med en ny kund och deras önskan
är att kommunikation för order, ordersvar, faktura etc. ska ske med EDI.”


Vårt svar brukar vara: ”När måste det vara klart?”

EDI i molnet är ett snabbt sätt att komma igång med elektronisk affärskommunikation. Parten som önskar EDI-kommunikation är väl förberedd, dvs. de har färdiga rutiner och vet sina standarder och kommunikationssätt. Då kan uppsättningen förhållandevis snabbt sättas upp i Edionet™ och ni kan börja ta emot beställningar, sända ordersvar, aviseringar och avsluta med att sända faktura. Vi kan även anpassa lösningen och flöden efter önskemål och behov.

I ett senare skede kan beslut tas om Edionet™ ska integreras med ert affärssystem. Några frågor att utvärdera innan man beslutar om integration är:

  • Hur stor kommer kunden bli på sikt och hur många order kommuniceras per månad?
  • Finns det fler parter i ert kundregister som ni kan/ska kommunicera med via EDI?
  • Är det möjligt med integration mot affärssystem, krävs det moduler, uppgraderingar och tillägg?
  • Vad krävs det i konsult-tid?
  • När blir integration nödvändig och när blir det lönsamt?

Kontakta oss på sales@viaduct.se så berättar vi hur ni enklast kommer igång – vi hjälper er genom hela processen!