Sök  

Varför erbjuder företag Webb-EDI?

Som leverantör är chansen ganska stor att ni någon gång får en begäran från en kund att beställningar ska hanteras i en webbportal där ni loggar in för att där se vad ordern innehåller. I webbportalen sänder ni tillbaka ett ordersvar, aviserar när godset sänds samt skickar fakturan.

Ser man från den stora kundens perspektiv ger det en enorm vinning genom effektivisering då de får in all affärskommunikation på ett unisont sätt direkt i sitt affärssystem. Det minskar monotona arbetsuppgifter och minimerar risken för ”felinmatningar” samt rationaliserar bort en betydande del av de administrativa uppgifterna. Den stora kunden har ofta 100-tals leverantörer vilket resulterar i att stora mängder order, ordersvar och fakturor behöver hanteras på ett rationellt sätt.

Integration eller ej

Det absolut bästa är om kommunikationen går mellan kundens och leverantörens affärssystem i stället för att mellanlanda i en webbportal. Det är oftast fullt möjligt, men en snabb lösning som ofta används är en webbportal för att möjliggöra att så många av leverantörerna som möjligt, även de som inte digitaliserat sig i tillräcklig utsträckning, kommunicerar med kunden genom EDI. Som nästa steg kan ni som leverantör välja att integrera EDI med ert affärssystem.

Saknar ert affärssystem de förberedelser som krävs eller anser ni det vara kostsamt att anpassa för EDI-kommunikation så kan ni använda Viaducts lösning Edionet™ där alla era EDI-kunder överskådligt hanteras i en webb-portal. Därmed kan ni undgå kravet att logga in i flertalet kundunika portaler med diverse olika inloggningar och gränssnitt. Alla affärsdokument hanteras och lagras därmed i samma tjänst för enklare hantering av orderflödet samt export av historik m.m.

Automatisk packning och godsflaggor

Har ni även behov av packning? Edionet™ stödjer även packningsinstruktioner. Vissa kunder ställer idag krav på att alla leveranser det ska packas enhetligt, i rätt storlek och med rätt antal i varje kartong etc. Utöver det stödjer Edionet™ även möjlighet till utskrift av kundunika godsflaggor.

Kontakta oss på sales@viaduct.se så berättar vi hur ni enklast kommer igång – vi hjälper er genom hela processen!