Sök  

Vad är PEPPOL?


Offentlig sektor har sedan ett par år tillbaka varit användare av PEPPOL som medfört att leverantörer måste kunna skicka e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3 standard. Nyfikenheten kring PEPPOL sprider sig nu även till övriga branscher och sektorer i en ökad grad. Tekniken och fördelarna med PEPPOL bygger på tydligare standarder vilket gör det möjligt att hålla ned kostnaden samtidigt som det är möjligt att söka och lägga till nya parter från en adressbank.


PEPPOL är ursprungligen en förkortning för Pan-European Public Procurement On-Line och är en lösning för elektroniska inköp framtagen på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. PEPPOL:s ”fyrhörnsmodell” ger många fördelar. Tack vare standarden av format och kommunikationssätt kan kostnaden för både anslutning av nya handelsparter och driften hållas nere. Detta genom att PEPPOL inte bygger på point-to-point uppsättningar. Utöver detta så medför PEPPOL även förbättrat stöd för kvittenser och spårbarhet.

Peppol-konceptet erbjuder alternativ lösning för:
  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom prislista, order och faktura
  • Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till Peppol
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer
  • En organisation på europeisk nivå med regional förankring för att utveckla, förvalta och ge stöd kring Peppol

Var används PEPPOL?

PEPPOL är den europastandard som framtida kommunikationssätt i en ökande grad kommer att bygga på och som även börjat anammats av andra delar av världen, bl.a. i Asien, Amerika och Oceanien. Det tidigare rekommenderade SVE-formatet har enligt SFTI passerat sitt bäst före-datum och bör inte användas för nya uppsättningar av e-faktura. Inom ramen för PEPPOL är fakturaflödet den mest använda meddelandetypen även om andra typer (order, priskatalog, etc.) på sikt kommer att användas allt mer. Med Viaduct som PEPPOL accesspunkt kan vi hjälpa till att säkerställa att er kommunikation till största möjliga grad sker genom PEPPOL, samtidigt som det fortfarande är möjligt att kommunicera med äldre formatstandarder.


Mognadsgraden för PEPPOL-standarden varierar kraftigt mellan olika länder och branscher. Därmed kan det finnas behov av alternativa sätt att kommunicera. Genom bredden av kommunikationssätt och lång erfarenhet kan ni genom Viaduct låta både det ”nya” och det ”gamla” samexistera. På så vis kan önskad kommunikation sättas upp genom PEPPOL samtidigt som viss kommunikation (exempelvis genom EDIFACT) nyttjas i de fall det är nödvändigt. Behovet av detta kan komma både från ert företag eller från någon handelspart där specifika meddelandetyper (order, leveransplaner, leveransavisering, etc.) helt enkelt inte existerar eller har nått den mognadsgrad som behövs.

Viaduct är sedan länge certifierad PEPPOL accesspunkt vilket innebär att vi kan hjälpa våra kunder komma i gång – oavsett om man är avsändare eller mottagare.