Sök  

Kommunicera effektivare med leverantörer och kunder


Även om standardisering och tillgänglighet av lösningar för digital affärskommunikation (EDI) har ökat är det fortfarande så att många anser det vara för dyrt och krångligt att komma i gång. Det gör att företag som har investerat i en lösning för digital affärskommunikation inte når ut till alla handelsparter och därmed inte får ut maximal vinning av sin investering. Ett alltför vanligt följdscenario är att man fastnar i en administrativ rundgång där mycket tid fortfarande behöver läggas på att information distribuerade kommunikationssätt samtidigt som det råder osäkerhet i om antalet potentiella fel ligger på en acceptabel nivå. Saknar handelsparterna egna EDI-lösningar så går det inte att etablera en standardiserad EDI-uppsättning, vilket hade varit en betydande fördel för bägge handelspartnerna.


För att nå ut till handelsparter som ej har infört digital affärskommunikation erbjuder Viaduct en standardiserad hantering genom webbEDI. Vi kallar lösningen för leverantörsportal eller kundportal beroende på vilka handelsparter man önskar kommunicera med. Principen bygger på en flexibel och strukturerad lösning som anpassas till de tekniska möjligheter varje handelspart har för att förmedla digitala affärsmeddelanden. Dvs. om leverantören eller kunden redan har en etablerad EDI-lösning kan denna användas i första hand. Men saknas förmåga att kommunicera med standardiserad direkt EDI-koppling så erbjuds i stället en lättanvänd webbEDI som hanteras i ett webbgränssnitt. På så vis fångar man upp de mindre tekniskt förberedda leverantörer och kunder och ger dem möjligheten att förse er med digital affärskommunikation på det sätt ni vill ha det.


I webb-gränssnittet kan varje leverantör se och godkänna order eller leveransplaner och sedan skicka tillbaka resterande meddelandeflöden enligt uppsatta krav, exempelvis: ordersvar, leveransavisering, faktura. Tack vare att leverantörerna nyttjar portalen så slipper ni som kund arbeta i ytterligare ett system. Standardiserade format och kommunikationssätt för affärsmeddelanden gör att all information automatiskt hamnar i ert affärssystem enligt uppsatta format och standarder. Viaduct blir er externa EDI-avdelning och hjälper till att etablera och drifta lösningen.


Viaduct rekommenderar webbEDI till företag som:
  • Har ett större antal leverantörer där merparten saknar egen EDI-lösning.
  • Har en fragmenterad kedja av kommunikationsvägar där mail och samtal blir onödigt många och väldigt tidskrävande.
  • Behöver ett smidigare flöde från order till faktura utan att arbeta i olika system och med många olika kommunikationsvägar.

Kontakta oss på sales@viaduct.se så berättar vi hur ni enklast kommer igång – vi hjälper er genom hela processen!