Sök  

Edionet Implementation

En internetbaserad tjänst för att administrera införande av elektronisk kommunikation, traditionell EDI eller Webb-EDI (EDI via Internet) mellan parter, ex kunder och leverantörer. I tjänsten ingår fördefinierade arbetsflöden samt automatiska rutiner för utskick, svarsformulär och uppföljning av införandestatus.

Edionet™ Implementation - funktioner för hantering av felaktiga fakturor
Det finns en tilläggs modul till Edionet™ Implementation som hanterar felaktiga fakturor från leverantörer. Modulen har funktioner för att identifiera felen och automatiskt informera avsändaren. Även funktioner för statistik och uppföljning finns. Modulen kan användas för alla strukturerade meddelanden.

Edionet Implementation är en del av Viaducts koncept Edionet där även Edionet Supplier och Edionet Customer ingår.