Sök  

Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. Förbundet tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar det kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.

Viaduct står för teknisk plattform och design. Lösningen är baserad på Readyonet och innehåller även intranät och webshop.

www.sverigesveteranforbund.se