Sök  

PostNord Strålfors

PostNord Strålfors marknadsför och säljer Viaducts Edionet-koncept. PostNord Strålfors är en viktig partner för Viaduct både för traditionell EDI-trafik via deras VAN och för gemensam marknadsföring.Viaduct har också tidigare levererat utvecklingstjänster till PostNord Strålfors exempelvis en fakturahotellslösning som PostNord Strålfors marknadsför i hela Norden. Tjänsten innebär att företag som använder PostNord Strålfors som leverantör av e-faktura till fakturamottagare, kan följa flödet från att fakturafiler skickas till PostNord Strålfors tills de är mottagna och kvitterade av bank.