Sök  

E-faktura

Begreppet e-faktura används olika i olika sammanhang men här definierar vi det som en elektronisk faktura som skickas eller tas emot vid e-fakturering.

Många gånger är just e-fakturan det första steget till att man börjar arbeta med elektronisk handel.

Fördelar med e-faktura

I dag har användandet av e-fakturor minskat mängden pappersfakturor och på så sätt blivit ett miljövänligare alternativ. Att använda sig av e-fakturering brukar också spara pengar. Framför allt genom att man sparar tid då hanteringen blir enklare och mer automatiserad. Sedan brukar transaktionskostnaderna oftast också vara lägre än portokostnader för pappersfakturor.

Verksamheter som skickar stora mängder fakturor eller jobbar med många olika parter, kunder och leverantörer, har mycket att vinna på att fakturera elektroniskt.

EDI-faktura

I Viaducts koncept Edionet skickas de elektroniska fakturorna via EDI i formatet EDIFACT. Ibland används begreppet EDI-faktura när man pratar om denna typ av elektroniska kommunikation.