Sök  

Bis, Sve2 och EHF

Bis, Sve2 och EHF är benämningar på meddelande-format som används inom Peppol-konceptet.
Bis är benämningen för de format som är standard inom Peppol. De flesta medlemsländer använder i dag benämningen Bis medan Sverige har valt att kalla Bis-formatet för Sve "familjen" 2. Innehållet/specifikationerna är lika trots de olika benämningarna.

Varje medlemsland kan välja att göra mindre lokala justeringar på Bis-formaten enligt lagar, regler och önskemål inom landet. I de fall justeringar görs på Bis gäller dessa enbart inom respektive land och inte i handel över gränserna.

I Norge har man gjort vissa justeringar som gäller inom landet och kallar Bis-formaten för EHF i stället.