Sök  

BIS, Sve2 och EHF?

BIS, Sve2 och EHF är benämningar som har används för meddelande-format inom Ppeppol-konceptet.
Business Interoperability Specification, eller kortfattat BIS, är benämningen för de format som är standard inom Peppol. De flesta medlemsländer använder i dag benämningen BIS medan Sverige historiskt har valt att kalla BIS-formatet för SVE2. Innehållet/specifikationerna är lika trots de olika benämningarna.

Från och med 1 april 2019 föreslog SFTI i Sverige att formatet Peppol BIS Billing 3.0 skulle börja användas. Det nya formatet blev tvingande inom offentlig sektor i samband med nystartade uppsättningar.

Från 1 januari 2020 är Peppol BIS BILLING 3.0 helt obligatorisk i Peppol -nätverket. Det betyder att BIS 2.0, EHF 2.0, SVE 2.0 inte gäller längre och det kommer inte då gå att skicka sådana fakturor.

Varje medlemsland kan välja att göra mindre lokala justeringar på BIS-formaten enligt lagar, regler och önskemål inom landet. I de fall justeringar görs på BIS gäller dessa enbart inom respektive land och inte i handel över gränserna. Till skillad från tidigare versioner hanterar BIS 3.0 landspecifika anpassningar inom formatet.