Sök  

Odette

Inom fordonsindustrin används huvudsakligen Odette som EDI-standard för informationsutbyte. Formatet är en variant av EDIFACT.

Odette Sweden är ett samarbetsorgan inriktat mot fordonsbranschen där medlemmarna själva finansierar verksamheten. Genom ett internationellt samarbete tar man fram gemensamma standarder för e-Business, automatisk identifiering, logistikutveckling och produktdatakommunikation.