Sök  

Svefaktura

SFTI rekommenderade tidigare standarden Svefaktura för enkla e-fakturor.
Men sedan 7 maj 2018 rekommenderar SFTI att fakturan "Peppol BIS Billing 3" ska användas. Denna faktura är baserad på det europeiska konceptet Peppol . Enligt ett lagförslag blir standarden framöver obligatorisk vid offentliga inköp.

Exempel på Svefaktura. Källa: ESV.

EDI-metod i XML

Rent tekniskt var en Svefaktura i grunden en EDI-metod formaterad i ett XML-format (eXtensive Mark-up Language). Även den nya Peppol-varianten är i XML.

Viaduct hanterar Svefaktura och Peppol

Viaducts koncept Edionet har väl utbyggt stöd för e-fakturering, både för det äldre formatet Svefaktura, men även för det nya Peppol BIS Billing 3.