Sök  

EDI-faktura

Ibland används begreppet EDI-faktura för att definiera elektroniska fakturor som är i EDI-format. Mestadels för att skilja dem från de e-fakturor som vi får på annat sätt, exempelvis de som vi privatpersoner får i internetbanken.

Viaduct och EDI-fakturor

I Viaducts koncept Edionet arbetar vi i huvudsak med EDI-fakturor.

EDI-faktura och Svefaktura

Ibland råder viss begreppsförvirring, främst inom offentlig sektor, där EDI-faktura ställs upp som en motsats till Svefaktura. Det är egentligen inte en helt korrekt definition. Svefakturor innehåller också EDI men som alltid körs i ett XML-format. Den "traditionella" EDI-fakturan som många oftast menar när de använder termen, brukar istället för XML använda "flatfiler", textfiler med en annan struktur.