Sök  

SFTI (Single Face To Industry)

SFTI är ett gemensamt arbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Kammarkollegiet. Tanken är att främja förutsättningarna för elektronisk handel och skapa kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna. Inriktningen är öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry).

EDI och elektroniska meddelanden

I grunden är SFTI-standarden uppbyggd av EDI (Electronic Data Interchange), alltså elektroniska meddelanden i strukturerad form. SFTI inkluderar även meddelanden i XML-format. Sedan 7 maj 2018 rekommenderar SFTI att fakturan "Peppol BIS Billing 3" ska användas. Denna faktura är en baserad på den europeiska standarden Peppol för e-faktura. Enligt ett lagförslag blir standarden framöver obligatorisk vid offentliga inköp. Tidigare användes standarder som Svefaktura och Sveorder.

Läs mer om SFTI