Sök  

Vad är Peppol?

Peppol är ursprungligen en förkortning för Pan-European Public Procurement On-Line och är en lösning för elektroniska inköp framtagen på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. Eftersom konceptet numera sprids globalt så har man lämnat förkortningen och använder ordet Peppol som ett begrepp. Man har även valt att göra om logotypen till att ha en mer internationell prägel.
Peppol-konceptet erbjuder alternativ lösning för
  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom prislista, order och faktura
  • Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till Peppol
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer
  • En organisation på europeisk nivå med regional förankring för att utveckla, förvalta och ge stöd kring Peppol

I dagsläget är Peppol starkt förankrat i Norden, framför allt i Norge men även andra europeiska länder inför detta koncept vart efter.
Drivkraften är i första hand från offentlig sektor som via EU direktiv ställer krav på att konceptet införs i respektive medlemsland.

Peppol BIS Billing 3.0

En ny lag började gälla i Europa från och med 1 april 2019 beträffande elektroniska fakturor och affärer med offentlig sektor. Läs mer om Peppol faktura här.

Peppol förenklar införande av elektronisk kommunikation mellan parter både inom respektive medlemsland samt mellan parter i olika länder.
Peppol förenklar affärsrelationer mellan parter i olika länder.

Är ni redo för Peppol?

Viaduct har smidiga lösningar både för organisationer inom offentlig sektor och de leverantörer som gör affärer med dessa organisationer. Vi är en certifierad accesspunkt för Peppol och hanterar lagkravet om e-faktura.

Kontakta Viaduct för mer information