Sök  

Edionet Supplier

Att införa EDI i sin affärskommunikation ska gå enkelt och smidigt. När kommunikationen väl är etablerad ska den rulla på utan att ni behöver engagera er i det tekniska, precis som ett vanligt telefonsamtal. Precis som våra Edionet™-tjänster.

Integration med affärssystem

Edionet™-tjänsterna kan enkelt skötas via ett webbgränssnitt eller integreras mot ert affärssystem. Vi på Viaduct tar hand om alla de tekniska delarna kring er EDI, både drift och kontakter med dina kunder. Ni fokuserar på er verksamhet.

Elektronisk tolk

EDI-kommunikation för en leverantör mot flera kunderViaducts plattform Edionet™ fungerar som en elektronisk tolk mellan system som pratar olika språk och säkerställer att systemen felfritt integrerar med varandra.

Molntjänst

Edionet™ är en s k molntjänst vilket innebär att ingen hårdvara eller mjukvara behöver handhas av er. All teknik, drift och säkerhet sköts av Viaduct.

Färdig paketlösning

Edionet™ Supplier är en färdig paketlösning för er som är leverantör och vill kunna kommunicera elektroniskt med era kunder, utan att behöva investera i egen driftmiljö.

Affärsdokument som Edionet™ Supplier klarar av idag är: Leveransplaner, Avrop, Order, Ordersvar, Aviseringar, Fakturor och Plocka, packa, skeppa. Systemet kan även skriva ut godsflaggor med streckkoder.

Leveransplaner, Avrop, Order, Ordersvar, Aviseringar, Fakturor och Plocka, packa, skeppa


Godsflaggor med streckkod

Fördelar:


  • Ni som leverantör behöver inte investera i egen EDI-kunskap.
  • All EDI-hantering ingår i tjänsten.
  • Övervakning av EDI-trafik ingår i tjänsten
  • Byte av EDI-format till nyare versioner av dokument ingår i tjänsten och sköts av Viaduct.
  • Anslutning av nya EDI-kunder görs till en fast kostnad.